Archive for December, 2008

Ayoko na Magnyornyor

Posted in It's Just Emotions, Random Thoughts with tags on December 21, 2008 by niennavarda

Pero sa ngayon, kailangan ko munang umiyak. Hanggang ngayon di ko pa rin kayang patigilin ang pagpatak ng luha ko. Napaka-ironic nga naman ng buhay. Nakakainis. Naiinis ako sa sarili ko.

Ang dami-dami kong sinayang na panahon. Kung anu-ano ang iniisip. Walang ginagawa.  Sana maaayos ko pa ang mga pagkakamaling ginawa ko. Sana mabawi ko pa.

Kaya ayoko na magnyornyor. Ayoko na mag-isip. Gagawin ko na ang mga bagay-bagay na dapat matagal ko nang ginawa. Magiging totoo na ako sa sarili ko. Pati na rin sa ibang tao. Nasa kamay ko ang kasiyahan ko.