Archive for November, 2008

Minsan, Mapag-iisip Ka Lang Talaga…

Posted in It's Just Emotions with tags on November 9, 2008 by niennavarda

Kung sino ang mga taong totoong kumakandili sa iyo, nag-iisip sa iyo, nakikinig sa iyo, umiintindi sa iyo, maaasahan mo, magtatanggol sa iyo, totoong kaibigan mo, nagmamahal sa iyo…

Buhay kaya sila? Naroroon ba sila?

Minsan mahirap lang manampalataya na may mga taong tulad nila. Mga taong kayang magsangtabi ang oras at kayang mag-ukol ang sarili dahil para sa kanila, mahalaga ka.